Thursday, May 30, 2013

đơn xin việc dành cho giáo viên

Mẫu thư xin việc. Vị trí: dạy học
Niềm đam mê lớn nhất của tôi là dạy học và vớI những kinh nghiệm tích luỹ được trong quá
trình giảng dạy ở các trường phổ thông và trung học cũng như những hoạt động giảng dạy
ngoạI khoá, tôi thấy mình phù hợp vớI vị trí công việc này.
Trước khi vào đạI học, tôi có 3 năm kinh nghiệm làm giáo viên tình nguyện dạy về tôn giáo trong
một nhà thờ địa phương. Ngoài ra, tôi còn tham gia một số hoạt động ngoạI khoá cho trung tâm
Sunny Beaches Arts Camp như trình diễn một số vở kịch tạI trung tâm này vào các kỳ nghỉ hè.
Vào năm học thứ nhất và thứ ba tạI trường đạI học, tôi bắt đầu đi dạy tạI một số trường trung
học ở nông thôn cũng như ở thành phố. Đặc biệt là tôi có kinh nghiệm giảng dạy các học sinh cá
biệt và việc soạn giáo án kỹ lưỡng giúp tôi làm đơn giản hoá những khái niệm cơ bản để làm
cho học sinh dễ hiểu hơn.
Năm ngoái, tôi đã có cơ hội giảng dạy tiếng Anh cho một trường trung học tại thành phố Milan
và nhận ra rằng quả là không dễ dàng gì khi dạy trong một lớp học vớI những trình độ khác
nhau. Mặc dù vậy, tôi hoàn toàn hài long vớI những kết quả mình đạt được trong việc khắc phục
những thử thách trong dạy học và làm cho học sinh đam mê môn tiếng Anh.
Ông có thể tìm thêm chi tiết trong bản sơ yếu lý lịch kèm theo. Tôi sẽ gửI thêm bản sao học bạ
cùng vớI địa chỉ những ngườI chứng nhận. Rất mong được gặp ông/Bà.
Chân thành cảm ơn.
Chữ ký
Họ và

Top amazing videos

1. Top 35 video dance hay nhất trong các chương trình Got talent


2. Top 35 video ảo thuật hay nhất trong các chương trình Got talent

No comments :

Post a Comment